Vilkår

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for booking av tjenester på www.neglfabrikken.no. Ved bestilling og booking av time hos oss har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester til forbrukere via Neglfabrikken AS sin nettside.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din booking, bekreftet gjennom en bestillings bekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Neglfabrikken AS sin nettside er bare tilgjengelig på norsk

 

Booking

Din booking er bindende når bokkingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din booking hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, via markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din booking, vil vi bekrefte bestillingen og automatisk sende en bekreftelse til deg. Les nøye gjennom bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om bekreftelsen er i overensstemmelse med din booking.

 

Opplysninger gitt på nettsiden.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil og trykkfeil kan forekomme, noe som vil innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt på vår nettside, via markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din booking eller deler av denne, dersom tjenesten ikke er tilgjengelig. Ved manglende tilgjengelighet vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir, eller kansellere bookingen.

 

Priser

Alle priser er gitt i norske kroner og inklusiv mva. Eventuelle prisendringer som skjer etter bookingstidspunktet og som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring uten forvarsel.

 

Betaling
Betaling skjer ved oppmøte og i etterkant av gjennomført tjeneste.
Kvittering på kjøp kan sendes den enkelte kunde på e-post eller SMS ved forespørsel.

 

Feil og mangler

Den enkelte kunde har rett til å reklamere ved eventuelle feil som har oppstått i etterkant av gjennomført tjeneste. Neglfabrikken AS tilbyr alle kunder gratis fiks av negl ved feil oppdaget innen en uke etter tjenesten er gjennomført. Ved feil oppdaget ved et senere tidspunkt vil det tilbys fiks av neglen mot et mindre beløp, feil oppdaget etter 3 til 4 uker regnes som naturlig slitasje på tjenestematerialet og vil bli belastet som et nytt sett/ rebalansering. For å påberope deg retten til gratis hjelp ved oppstått feil, må feile være meldt til Neglfabrikken AS via skriftlig eller muntlig beskjed innen 24 timer etter at feilen ble oppdaget og før utgangen av den første uken etter gjennomført tjeneste. 

 

Mindreårige

Om du er mindreårig (yngre enn 18 år) må du ha dine foresattes samtykke for å booke tjenester hos oss. Vi har 18 års aldersgrense på forlengelse og forsterkning av negler med akryl eller gele. Du kan ved 16 år få lagt Shellac, men da med foresattes samtykke og oppmøte i salongen.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Neglfabrikken AS, er ansvarlig for betaling av de tjenester Neglfabrikken AS leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang til Neglfabrikken AS sin booking tjeneste, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Neglfabrikken AS sin side.

 

Endring i vilkårene

Neglfabrikken AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure

Skulle Neglfabrikken bli forhindret fra å levere eller bli satt i en situasjon hvor leveringsplikt vil være urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller ved omstendigheter som partene ikke kan råde over; så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra grossist er Neglfabrikken AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.

 

Forbehold

Neglfabrikken AS reserverer seg mot følger av trykkfeil og feilprissettinger på sin nettside og forbeholder seg retten til å avvise bookinger på tjenester som er feilaktig angitt eller feilaktig priset. Bilder brukt på siden vår er illustrative og kan avvike fra tjenestens faktiske utseende.

 

Copyright

Alt innhold på denne nettsiden er Neglfabrikken AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på denne nettsiden under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte, uten at dette er gitt adgang til i henhold til ufravikelig lovgivning eller i henhold til uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Neglfabrikken AS.

 

Personvernerklæring

Ved å registrere seg som kunde hos Neglfabrikken AS aksepterer du at Neglfabrikken AS behandler dine personopplysninger i henhold til personvernerklæringen, og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.