Søk

Sunne, friske og sterke negler

Oppdatert: 18. feb. 2021

Det er syv viktige egenskaper som vil ha noe å si for hvordan dine naturlige og kunstige negler vil oppføre seg i løpet av din hverdag og hvordan neglen vil måtte ivaretas. Styrke, hardhet, fleksibilitet, hvor tøffe og sprø de er, samt hvor godt de motstår slitasje og løsemidler. Hvis du for eksempel dunker eller setter neglen din fast i noe, hvordan vil neglen din reagere? Vil den sprekke eller knekke av, eller vil den motstå skaden og forbli intakt? Svaret på dette avhenger som oftest av disse syv egenskapene som jeg nå skal gå igjennom (Schoon, 2017).


Styrken til en naturlig eller kunstig negl kan defineres ut fra hvordan den motstår skade, hvis den blir utsatt for et kraftig slag eller dunk. Hvis neglen eller produktet du har på neglene dine er for sterkt, vil det kunne gi store og kanskje vedvarende skader til din negl, negleseng og matrix (negleroten). Det er derfor ønskelig at neglen ved noen anledninger knekker istedenfor å forbli intakt. Jeg har tidligere nevnt at det finnes negleprodukter som kan gi større skade enn nytte for neglene dine. Produkter som inneholder methyl methacrylate monomor, forkortet MMA, er svært sterke og holdbare, som man jo egentlig ønsker at produktene skal være. Det som ikke blir snakket nok om er hva som skjer om en negl med denne typen produkter på skulle blitt utsatt for et slag, skade eller dunk. Fordi MMA er så sterkt og gir en så kraftig binding til din naturlige negl, vil produktet virke mot sin hensikt ved en eventuell påkjenning, og føre til at dine naturlige negler knekker isteden for produktet som skulle beskytte og ivareta dem (Schoon, 2017).


Vi sier ofte at vi ønsker at neglene våre skal være så sterke som mulig og motstå det meste. Det er viktig at neglene våre tåler de utfordringene vi gir dem i løpet av en dag, de brukes som verktøy, pirkes med, bøyes og kløs med, men det er også andre egenskaper enn kun styrke som vil være med å gi en sunn, frisk og sterk negl.


Hardheten til neglen handler om hvor godt den motstår skrap og riller. Det kan være lett og forveksle hardhet med styrke, men de handler altså ikke om samme ting. Hvis neglen din blir mykere over tid vil den være mer mottakelig for skraper, riller og misfarging. Det er imidlertid også her et forbehold om at den ikke må bli for hard. Blir neglen din for hard vil den mye lettere kunne splitte og flise seg (Schoon, 2017).


Fleksibilitet er en veldig viktig egenskap for dine negler. Det at neglene dine er fleksible, vil si at de har egenskapen til å kunne bøye seg isteden for å sprekke eller brekke ved slag eller dunk. Alder, diet, utsettelse for vann, vaskemiddel og flere andre faktorer har noe å si for hvor fleksible neglene din er. Utsettes neglene dine flere ganger eller over lengre tid for tøffe rense eller løsemiddel, vil dette kunne gi sprø og mindre fleksible negler. Å ha tøffe negler, betyr at du har en god balanse mellom styrke og fleksibilitet i neglene dine. Denne egenskapen vil jeg si er den viktigste av de syv. Uten negler som motstår slag og dunk, ville vi alle hatt såre og vonde fingertupper og vært utsatt for flere infeksjoner og smerter i fingrer og hender (Schoon, 2017).


Det at neglene dine er sprø og kan knekke er nødvendigvis ikke alltid en dum ting. Hvis neglene dine ikke hadde vært sprø nok til å knekke på ett gitt punkt, ville du og neglene dine kunne opplevd flere alvorlige og kanskje irreversible skader, som nevnt over i forbindelse med styrke og produkter som inneholder MMA. Et kunstmateriale vil ikke ha en naturlig sprøhet, men dette kan utvikles i produktet over tid. Her, som over, vil alder, diet, helse, rengjøringsmidler, løsemidler og andre faktorer ha noe å si for hvor spør neglen din vil kunne være. Jeg sa over at neglens tøffhet var en balanse mellom styrke og fleksibilitet. Når denne balansen forsvinner, kan styrken i neglen ta over for fleksibiliteten og føre til sprøhet. Den beste måten å motvirke denne utviklingen på er å bruke en god negleolje. En god negleolje er laget for å trekke ned i negleplaten din og igjennom kunstmaterialet. Ved å trekke ned i neglen øker negleoljen fleksibiliteten i negleplaten og kunstmaterialet du har på, og du opprettholder balansen mellom fleksibiliteten og styrken i neglene din (Schoon, 2017).


Hvordan et produkt og neglene dine motstår løsemiddel og slitasje er også viktige egenskaper. Et produkts motstand mot løsemidler vil kunne si noe om hvor godt den lar blant annet negleolje trenge igjennom og ned til negleplaten din. Hvis et produkt kan fjernes og løses med et løsemiddel vil det også være lett for en negleolje å trekke igjennom forsterkningen og ned til negleplaten og neglesengen for å opprettholde fleksibiliteten og styrken i neglene dine. I løpet av en dage har hendene og neglene dine tatt og holdt på flere ting og flater. At produktet du har på neglene dine tåler den slitasjen er viktig da produktet skal være med på å beskytte og opprettholde dine negler sunne, friske og sterke (Schoon,2017).


Det er altså flere egenskaper en negl må ha for å oppleves sunn, frisk og sterk. Det er derfor også viktig at du som kunde er klar over disse egenskapene så du kan få den hjelpen du og dine negler trenger. Det er imidlertid ikke en "quick fiks" for å oppnå sunne, friske og sterke negler og det krever en god balanse mellom flere faktorer og egenskaper. Jeg anbefaler alltid jevnlig stell hos en negledesigner og god hjemmepleie, samt bevissthet hos deg som kunde rundt produkt og tjeneste valg.


Johanne

71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle