Personvernerklæring


Neglfabrikken AS setter stor pris på deg som kunde, og derfor er det viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Personvernreglene forklarer hvordan vi samler inn og anvender din personlige informasjon. De beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre de gjeldende.


Hva er personopplysninger?
Personopplysninger dekker alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person. Personlige opplysninger kan for eksempel være fornavn, etternavn, adresse, e-post adresse eller annen kontaktopplysning som direkte eller indirekte er knyttet til en enkelt person.


Hvilke personopplysninger blir behandlet og lagret?
Personopplysninger er opplysninger du registrerer når du oppretter en bruker på vår nettside www.neglfabrikken.no og når du oppdaterer din bruker som f.eks. navn, etternavn, adresse, mobilnummer, e-post adresse, fødselsdato osv. Dette gjelder også eventuelle andre opplysninger som du oppgir til oss eller som vi får tilgang til via abonnement på nyhetsbrev, Messenger, SMS, telefonsamtale osv.

Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med din booking og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger og påser at du oppdaterer din brukerprofil ved eventuelle endringer i dine personopplysninger.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

Det er Neglfabrikken AS, med organisasjonsnummer 923 138 099, som er behandlingsansvarlig i henhold til gjeldene lov og denne personvernerklæringen. Vi vil gi deg en best mulig handleopplevelse og service hos oss, og i denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Innholdet i erklæringen kan bli endret, og endringer vil bli publisert på vår nettside. Vi vil også varsle deg på e-post ved vesentlige endringer.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre bookinger og annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss over for deg som kunde, samt gjeldende lover og regler. Utover dette registreres og brukes opplysningene om deg fordi vi ønsker å gi deg en fullgod kundeopplevelse hos oss.

Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere tjenester, produkter og servicen du forventer. Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake. 

 

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å opprette og håndtere brukerkonto hos Neglfabrikken AS

 • For behandling av bookinger via vår nettside www.neglfabrikken.no, e-post, og via telefon.

 • For å kontakte deg dersom det oppstår noen problemer knyttet til din booking eller tjeneste.

 • For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss og for å informere deg om nye eller endrede produkter og tjenester, vilkår eller ved behandling av dine personopplysninger.

 • For å formidle informasjon om nyheter, tilbud og annen tilpasset markedsføring som er naturlig for oss som bedrift å informere deg om.

Andre behandlingsaktiviteter:

 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, telefonsamtaler o.l.

 • Kjøpshistorikk

 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger og lignende.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt til å motta nyhetsbrev, kampanjetilbud og annen markedsføring. Du er selv ansvarlig for sikkerheten knyttet til din konto, innlogging og passord ved bruk av våre tjenester.

 

Utleveres opplysningene til tredjepart og hvem har tilgang til dem?
Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine personopplysninger til eget formål. Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for. Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

Hvordan og hvor lenge lagres personopplysningene?
Neglfabrikken AS lagrer dine opplysninger i et sikkert og beskyttet miljø så lenge vi mener det vil hjelpe oss med å forstå og betjene deg best mulig. I utgangspunktet så lenge det er nødvendig for å utføre servicen og tjenestene beskrevet i denne erklæringen. Deretter blir de slettet. Utover dette kan lovgiving forplikte oss til å lagre informasjonen i en bestemt periode. Lovbestemte regler knyttet til lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Neglfabrikken AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav.

Hvordan administrere og endre dine personopplysninger?
Vi ønsker å være åpne og transparente om hvordan vi behandler opplysningene dine. Som beskrevet samler vi bare inn personlige opplysninger som kan relateres direkte til deg når du har fullført Neglfabrikken AS sin registreringsprosess via www.neglfabrikken.no  

 • Du kan når som helst endre dine personopplysninger. Det kan du gjøre hvis du har en brukerprofil på nettsiden under «Min konto», eller kontakte oss direkte på e-post eller telefon for å få hjelp til dette.

 • Ønsker du innsyn i dine personlige opplysninger, har du rett til det.

 • Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.

 • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinskrevet format, og til å ta opplysningene med deg. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

 • Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av dine personlige opplysninger som behandles av oss, dersom du søker elektronisk. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang til opplysninger, kan vi be om tilleggsinformasjon for å sikre oss hvilke opplysninger du vil se og at vi utleverer disse til rett person. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

 • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre det så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre dem, eller vi må beholde opplysningene for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt dersom vi trenger opplysningene for å vurdere, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav.

 • Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.

 • Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.

 • Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål.

 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Neglfabrikken AS, Drammensveien 159, 0277 Oslo, org.nr 923 138 099.

Har du spørsmål vedrørende dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på mail johanne@neglfabrikken.no eller telefon 48202141.